Skip to content Skip to navigation

Veneer sứ mặt ngoài

VENEER – Mặt răng thẩm mỹ toàn sứ:

Veneer sứ thì bền đẹp và rất giống răng thật. Khi những răng trước bị xoay, chen chúc, có những khoảng lớn giữa những răng, hoặc bị mòn và sứt mẻ, veneer có thể cho ra những kết quả tuyệt vời. Làm veneer sẽ ít mài răng thật hơn so với cầu mão, răng tự nhiên của bạn sẽ được bảo tồn tối đa. Sau khi công việc của Lab được thực hiện xong từ dấu răng của bạn, mão tạm được lấy đi, veneer được gắn vào mặt trước của răng – tương tự như gắn móng tay giả. Thông thường, chúng tôi xem trước kết quả cuối cùng của veneer bằng cách thực hiện trước các hình dáng mẫu răng từ mẫu hàm nghiên cứu hoặc trực tiếp trên răng miệng của bạn.

Trước và sau khi dùng Veneer sứ mặt ngoài

Facebook icon