Skip to content

Phục hình nâng đỡ trên Implant

Sau khi implant đã được cấy và tích hợp xương tốt, giai đoạn kế tiếp là làm phục hình trên implant.

Phục hình trên implant cơ bản gồm 4 nhóm:

1. Phục hình đơn giản trên implant

Phục hình đơn giản trên implant

Phim Xquang, hình ảnh trước và sau điều trị

2. Phục hồi cầu răng trên implant

Phục hồi cầu răng trên implant

Phim Xquang, hình ảnh trước và sau điều trị

3. Phục hình tháo lắp nâng đỡ trên implant

Phục hình tháo lắp nâng đỡ trên implant

Khi hai hay nhiều implant được kết nối với hàm giả.

  • Lưu giữ tối ưu cho hàm giả.
  • Chịu lực ăn nhai tốt hơn (hàm giả đơn thuần).
  • Chi phí thấp hơn (hàm cố định trên implant).
  • bảo tồn mô xương bên dưới.

 Phim Xquang, hình ảnh trước và sau điều trị

Hình ảnh kết nối mặt trong hàm giả với implant

Hình ảnh kết nối mặt trong hàm giả với implant

4. All on 4 / All on 6

  • All on 4 / All on 6 là giải pháp can thiệp tối thiểu và chi phí thấp hơn (so với hơn phục hình cố định toàn hàm trên implant truyền thống).
  • Phục hình toàn hàm cố định chỉ với 4 implant hay 6 implant.
  • Quy trình không ghép xương (Sử dụng lượng xương sẵn có).
  • Cải thiện nhanh chất lượng sống bệnh nhân về chức năng ăn nhai, thẩm mỹ, phát âm, cảm xúc và sự tự tin (gắn tức thì cầu răng tạm).
  • Thời gian điều trị ngắn.

All on 4 - All on 6

Phim Xquang, hình ảnh trước và sau điều trị

 

hình ảnh trước và sau điều trị phục hồi phục hình đơn giản trên implant All on 4 - All on 6

Bản đồ chỉ dẫn Nha Khoa Viễn Đông

LIÊN HỆ

NHA KHOA VIỄN ĐÔNG

249 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (+8428) 2244 8888 - (+8428) 3823 3405

Fax: (+8428) 3825 7789

Email: info@fareastdental.com

Website: www.nhakhoaviendong.com, www.fareastdental.com

Giờ mở cửa: Sáng: 09:00 - 12:00; Chiều: 13:30 - 19:00;

Đóng cửa vào ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ Quốc gia

 

Yêu cầu tư vấn